מן המראה האחורית

אני נזכרת בו כעת עכשיו חזק
במתיקותו שלא היה גבול לבשרה.
ממה פחדתי?
פחדתי להזין ולהמית. יש אולי רוצחת.

אני פורמת, אני לא טווה, טרם אתאחה כבר אתפורר (שלא להתאכזב לאכזב)

הכח הזה שלה באמת קשה כל כך לשאת.

זה מפעם ו

לא לקלקל או כן לקלקל,  להציל או לטבוע, להיות סדר ואי סדר, לרקום אותו מן הרחם, חָיֶה, חָיֶה, חייך בכפות ידיי

אך מה אם יְפַשְּׂקוּ האצבעות ירכיהן ותימוג מבין אצבעותיי?

לו יכלה היתה עוקרת את ליבה מרוב כמה שזה הכאיב

לה

ללדת

או

להחזיר חזרה

(כאילו האיבר הוא רק תינוק שחוזר חלילה).

***

כעת עכשיו חזק


צופה בו
מחלון המכונית בקניון

הוא בן חמש עשרה
אליפטי

ניבט במראה האחורית
ארוך
שרוך
חי!


איך שרדנו ילד
את הרוצחת
גם אותה תפרחת
שניקדה את טוּב מבוך גופך
המתגפף בטוב ליבי,
ליבי ליבי,
(בית היולדות מאיר עליך אור)
נשפך מרוב אהבה
זה ליבי ששפך מן הגוף את הדם,
פימפם אותך ממני
גופך גופי
אתה נוטף, שביר
הרגע בו לא יודעים אם דם או אדם
אל עולם

אחיזה
נתפסת
נצח רחמים והבית

לח, כל כך חם

גופך גופי

בערב כך

בלילה חדרך כמו רפסודה בחושך

שבעים בתולות באות אלי מגלי המרצפת

הן לא טובות

הן לוחשות

את שמו של בני הן רוקמות

על וילונות העור שלי

זה הלך והצטלק ונדלק והתקמט ואל תשאל מה שהיה שם אל תשאל

הפסיעה אל החדר החם, המיחם,
החשוך, הניחם, הנתחם באימת
הנלחש בדיוק:

מות ימות

מות ימות, מותימות, כמו יתמות
כמו אינות, אין אונות, היתה עוקרת ליבה מרוב שזה כואב
לה, לי

בני בני מי ייתן מותי אני תחתך בני

מילים עושות לה תחבולות מילים
רעות! רעות ונבלות!
שפת אורקל?
שפת בדיה?

***

הרפי
האטי
בבוקר
אור יישפך על הווילון
מן החלום שלו אליך לחלום

אמצי עלילת היפוכו של דבר,
התחביר מאד אקוטי
ולעצמי (אני האם) לוחשת:
מותי את, זו את תמותי.

מותי תמותי. מותי תמותי. מותי תמותי,

בני בני חָיֶה

***

מן המראה האחורית כעת יפה תואר

טרי עולז גולש מהאוטו והלאה

אמיתי, מיתי,

ליבי

השפוך נאסף


אליפטי עכשיו


כעת רך