מן המראה האחורית

אני נזכרת בו כעת עכשיו חזק
במתיקותו שלא היה גבול לבשרה.
ממה פחדתי?
פחדתי מן הרצח. איזה רצח? הרצח של האם.
כלומר, זה הרצח שהיא, האם, תבצע, ביצעה, לו יכלה, זה שהיא משתוקקת אליו כולו (את אמה, את אביה, את האומניפוטנציה בעצמה, את כולם היתה מחסלת ילדה קטנה, הכח הזה שלה, באמת קשה כל כך לשאת, אבל זה מפעם, ובכל זאת), אשמתה, כלומר האיסור, העבירה הפנימית, האשמה שהיא, האם, תישא, נושאת, לו יכלה
היתה עוקרת את ליבה מרוב כמה שזה מכאיב
לה
תמיד

ללדת
או
להחדיר חזרה

(כאילו האיבר הוא רק תינוק שחוזר חלילה)

אבל כעת עכשיו חזק
צופה בו
מחלון המכונית הוא
בן חמש עשרה
אליפטי ניבט במראה האחורית
ארוך
שרוך
חי!
איך ששרדנו, ילד
את הרוצחת,
גם אותה תפרחת
שניקדה את טוב מבוך גופך
המתגפף בטוב ליבי,
ליבי ליבי
(בית היולדות מאיר עליך אור)
נשפך מרוב אהבה,
זה ליבי ששפך מן הגוף את הדם,
פימפם אותך ממני,
גופך גופי
אתה נוטף, שביר
רגע בו לא יודעים אם דם או אדם
אל עולם
ותם

אבל אז
בבית
בחום
אחיזה
נתפסת
בו
ולא נפרדת עוד
לנצח רחמים.

שבעים בתולות באות אלי,
הן לא טובות,
הן לוחשות לי ניגועים ומלחושים,
הן בוכות על הילדים
מתחננות
שאציל
(ביידיש!)
מספרות על טירופים
שלא יעלו על הדעת,
את שומעת,
משתוללות ממש
ו..רוקמות. מה רוקמות?
את שמו של בני הן רוקמות
על וילונות העור שלי.

וזה הלך והצטלק ונדלק והתקמט ואל תשאל מה שהיה שם. אל תשאל. שמיים בקשו רחמים עלי.

הפסיעה אל החדר החם, המיחם,
החשוך, הניחם, הנתחם באימת
הכישוף, במבט:
מות יומת

מות ימות, מותימות, כמו יתמות
כמו אינות, אין אונות, היתה עוקרת את ליבה מרוב כמה שזה הכאיב
לה
אז
עד
בני בני מי ייתן מותי תחתך בני בני
לא ידעה מה אחז בה
דבר נבואה או יצר הרע
מילים עושות לה תחבולות מילים
רעות! רעות ונבלות!
שפת אורקל
שפת בדיה
הרפי,
האטי,
בבוקר
האור יזהר על הווילון
מן החלום שלו אלי לחלום.
תבלעי היפוכו של דבר,
התחביר אינו אקוטי
ולעצמי (האם) לחשתי:
מותי תמותי.

בני בני חייה

והייתי עץ השדה
כפותים אלי בשורשי השורש
יונקים אותי בני גליה
תושבי גליה שותים
מן העבותות

מתרוממים בשורשים

יפה תואר אתה יוצא בבטחון החוצה ממני, נבון ואליפטי
שרוך
ארוך

שרדנו.
אתה חי! ליבי ליבי
ליבי השפוך נאסף
אליפטי עכשיו
כעת רך.