אבא מת עלי

אבא מת עלי

את הרימות מבין כפות ידי

אספו כפות ידיו

היינו דומים כמותן

מנחן היה מנחן

כאשר נחה כף ידך

על גופך המת בערב

ככה נחה כף ידי

על גופי החם בבוקר

היינו דומים

אמרת:

דעי שהייתי כנהר שאי אפשר לטבוע בו

דעי שהייתי כמגילה גנוזה שמדבר עטף אותה

בחול המערה ובצואת עטלפים

לא אמרת:

את המגילה הגנוזה

עין שחורה בצועה בהר

את המבט ואני הניבט

את רואה אותי מת עלייך