בישראל

בישראל

אִם אֵם אז עיר זרה
תקיף אותך מכל עבר
אִם עיר אז לא אֵם
זרה תשתכר במרתפים
לא שוטות הבתולות והרקדניות לא תרקודנה
הפרבר ממנו אני משקיפה
צומח מתוך גבעה
החול שלה עמוק, גבעון
אבל לא ונוס, לא דום,
איך אדּום בפרבר אהובי
איך אדּום?

קנאה

לֵך לךָ לזונה אמרתי לךָ לֵך
וּרמוֹס
את הארץ אשר נתתי לךָ
ואל תגיד לי את מולדת את
הכוס שלך אדמה לחה

לֵך לךָ
לזונה, אמרתי וּרמוֹס
מצוץ, חפון, תפוס
אמרתי לכלךָ
כפי יכולתך
צא בלילה
גם הזונה מלאת חימה
מנה חמה

כמו לוע בולע
תִבָלע גם אתה
ביחד איתה לֵך לךָ